Course curriculum

 • 1

  Sissejuhatus töötervishoidu ja tööohutusse

  • VIDEOLOENG Sissejuhatus töötervishoidu ja tööohutusse I osa

  • VIDEOLOENG Sissejuhatus töötervishoidu ja tööohutusse II osa

  • TEST

  • PDF Sissejuhatus töötervishoid ja tööohutus

  • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

  • TÖÖELU PORTAAL: Siit saab alati vajaliku ja ajakohase info

 • 2

  Töökeskkonna struktuurid

  • VIDEOLOENG Töökeskkonna struktuurid

  • TEST

  • PDF Töökeskkonna struktuurid

  • NÄIDIS Töökeskkonnaspetsialisti määramise käskkiri

  • NÄIDIS Töökeskkonnavolniku valimise protokoll

  • NÄIDIS Töökeskkonnanõukogu

 • 3

  Töökoht ja töövahendid

  • PRESENTATSIOON+HELI Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded.pdf

  • VIDEOLOENG Töövahendile esitatavad nõuded

  • VIDEOLOENG Füsioloogilised ohutegurid

  • TEST! Mis on pildil valesti?

  • PDF Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

  • PDF Töövahendile esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

  • PDF Füsioloogilised ohutegurid ja ergonoomika

  • NÄIDIS Ohutusjuhendi põhi

 • 4

  Juhendamine ja väljaõpe

  • PRESENTATSIOON HELIGA Töötajate juhendamine ja väljaõpe.pdf

  • TEST

  • PDF Töötajate juhendamine ja väljaõpe

  • NÄIDIS! Töötajate juhendamiste kaart

 • 5

  Tervisekontroll ja esmaabi

  • VIDEOLOENG Esmaabi ja tervisekontroll

  • Test

  • PDF Tervisekontroll ja esmaabi

  • NÄIDIS Tervisekontrolli saadetavate inimeste nimekiri.doc

  • NÄIDIS! Käskkiri esmaabiandja ja esmaabivahendite eest vastutaja

  • NÄIDIS Esmaabivahendite näidisloetelu

 • 6

  Füüsikalised ohutegurid

  • PRESENTATSIOON+HELI Füüsikalised ohutegurid

  • TEST

  • PDF Füüsikalised ohutegurid

 • 7

  Bioloogilised ja keemilised ohutegurid

  • PRESENTATSIOON+HELI Bioloogilised ja keemilised ohutegurid

  • TEST

  • PDF Bioloogilised ja keemilised OT

 • 8

  Psühhosotsiaalsed ohutegurid

  • VIDEOLOENG Psühhosotsiaalsed ohutegurid

  • TEST

  • PDF Psühhosotsiaalsed ohutegurid

  • Pshühholoogiliste ohutegurite kaardistamise online küsimustik

 • 9

  Ohumärguanded ja IKV

  • VIDEOLOENG Ohumärguanded ja IKV

  • TEST

  • PDF Ohumärguanded ja IKV

  • NÄIDIS IKV arvestamise kaart

  • NÄIDIS IKV kasutamise kord põhi

 • 10

  Riskianalüüs ja Sisekontroll

  • VIDEOLOENG Riskianalüüs ja sisekontroll

  • NÄIDIS Sisekontrolli korraldus

  • PDF Riskianalüüs ja sisekontroll

  • NÄIDIS Riskianalüüsi ülesehitus

  • NÄIDIS Tegevuskava (riskianalüüsi alusel)

  • NÄIDIS Sisekontrolli tulemuste leht

  • NÄIDIS Sisekontrolli tegevuskava

  • TEST

 • 11

  Tööõnnetus ja kutsehaigus

  • VIDEOLOENG Tööõnnetused ja kutsehaigused

  • TEST

  • PDF Tööõnnetus ja kutsehaigus

  • Tööõnnetuse statistika 2019

  • Kehtiv tööõnnetuse ja kutsehaiguse raport